Search
Monday 2 March 2015
  • :
  • :

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

company_20140129010314_1650262475

Dịch vụ kế toán trọn gói

Trong nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay Doanh nghiệp bạn đang không biết làm thế nào có thể cắt...

KINH NGHIỆM KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Quy-trinh-quan-ly-tai-san

Nghiệp vụ tài sản cố định

1. Mua TSCĐ đưa vào sử dụng cho hđsxkd : Nợ TK 211,213 Nợ TK 133 ( VAT đầu vào được khấu trừ nếu có ) Có TK...

NGHIỆP VỤ THUẾ

thue TNDN 2014-1

Quyết toán thuế TNDN 2014 – Các xử lý hiệu quả

Kể từ ngày 15/11/2014 theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn cách kê khai quyết toán...

SINH VIÊN CẦN BIẾT

TUYỂN DỤNG

tung1

Kế Toán Kiêm HCVP

Thống kê, kiểm tra chứng từ, sổ sách nội bộ và tài chính cho công ty.