Search
Wednesday 22 October 2014
  • :
  • :

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

company_20140129010314_1650262475

Dịch vụ kế toán trọn gói

Trong nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay Doanh nghiệp bạn đang không biết làm thế nào có thể cắt...

KINH NGHIỆM KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Quy-trinh-quan-ly-tai-san

Nghiệp vụ tài sản cố định

1. Mua TSCĐ đưa vào sử dụng cho hđsxkd : Nợ TK 211,213 Nợ TK 133 ( VAT đầu vào được khấu trừ nếu có ) Có TK...

NGHIỆP VỤ THUẾ

Taxes-Adding-Machine

Kê khai thuế môn bài 2014

Thuế môn bài là loại thuế trực thu  – người nộp thuế môn bài nộp tớ kê khai thuế môn bài cho cơ quan...

SINH VIÊN CẦN BIẾT

TUYỂN DỤNG