Liên hệ: Mrs Thúy 0977 567 946

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

HỌC PHÍ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
 • Định nghĩa về kế toán, tài sản, nguồn vốn
 • Phương pháp tài khoản kế toán: Kết cấu các loại TK, Cách định khoản đúng.
 • Lên sơ đồ TK ( chữ T)
 • Lên Cân Đối phát sinh
 • Lên Cân đối Kế Toán
CHI PHÍ ĐÀO TẠO: 500.000 VNĐ

315x93xApplyButton_Light_Blue.png.pagespeed.ic.EuBWhwuCk-

dang-ky-ngay

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
 • Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
 • Kế toán vật tư, hàng hóa, thành phẩm
 • Kế toán Tài sản cố định
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Kế toán tính giá thành
 • Kế toán bán hàng
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh
CHI PHÍ ĐÀO TẠO: 1.000.000 VNĐ

315x93xApplyButton_Light_Blue.png.pagespeed.ic.EuBWhwuCk-

dang-ky-ngay

THỰC HÀNH VIẾT SỔ LÊN BCTC
 • Kết cấu các loại tài khoản
 • Cách ghi sổ kế toán và tổng hợp lên báo cáo tài chính
 • Thực hành viết sổ kế toán, lên báo cáo tài chính của DN cơ bản
 • Các bút toán cơ bản sẽ gặp trong doanh nghiệp thương mại
 • Thực hành viết sổ kế toán và tổng hợp lên báo cáo tài chính của DN thương mại
 • Các bút toán cơ bản thường gặp trong DN: SX, XD, DV
 • Thực hành viết sổ kế toán và tổng hợp lên báo cáo tài chính của DN: SX, XD, DV
CHI PHÍ ĐÀO TẠO: 500.000 VNĐ

315x93xApplyButton_Light_Blue.png.pagespeed.ic.EuBWhwuCk-

dang-ky-ngay

THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL
 • Thực hành lên sổ Nhật Ký Chung
 • Thực hành lên các sổ cái các TK
 • Thực hành lên các sổ chi tiết các TK phải thu, phải trả. Sổ chi tiết nhập xuất vật tư, hàng hóa, thành phẩm,……
 • Thực hành lên các bảng tổng hợp: Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, bảng trích khấu hao TSCĐ, bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn, bảng tổng hợp công nợ phải thu và phải trả, ……
 • Thực hành lên Cân đối phát sinh các TK
 • Thực hành lên báo cáo tài chính
CHI PHÍ ĐÀO TẠO: 1.000.000 – 2.000.000 VNĐ

315x93xApplyButton_Light_Blue.png.pagespeed.ic.EuBWhwuCk-

dang-ky-ngay

LẬP ĐỌC KIỂM TRA BCTC
 • Thực hành lên Cân đối phát sinh.
 • Thực hành lên Cân đối kế toán.
 • Thực hành lên Kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh
 • Thực hành lên Lưu chuyển tiền tệ
 • Thực hành lên Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Thực hành lên Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
CHI PHÍ ĐÀO TẠO: 500.000 VNĐ

315x93xApplyButton_Light_Blue.png.pagespeed.ic.EuBWhwuCk-

dang-ky-ngay

THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ
 • Lý thuyết về các sắc thuế: Thuế GTGT, TNDN, Môn bài, TNCN, XNK,…
 • Thủ tục hành chính của từng loại thuế cần kê khai, kỳ kê khai các loại thuế.
 • Thực hành kê khai các loại thuế: Cách cài đặt phần mềm, kê khai thuê, gửi file dữ liệu qua mạng, gửi bản cứng,…
CHI PHÍ ĐÀO TẠO: 500.000 VNĐ

315x93xApplyButton_Light_Blue.png.pagespeed.ic.EuBWhwuCk-

dang-ky-ngay

KẾ TOÁN THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM
 • Cách nhập chứng từ vào phần mềm kế toán trong các phân hệ
 • Thực hiện phân bổ TSCĐ, công cụ dụng cụ , tổng hợp giá vốn hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
 • Tổng hợp dữ liệu, kiểm tra sai sót
 • Lên báo cáo tài chính
CHI PHÍ ĐÀO TẠO: 700.000 VNĐ

315x93xApplyButton_Light_Blue.png.pagespeed.ic.EuBWhwuCk-

dang-ky-ngay

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP
 • Kê khai thuế môn bài, làm tờ khai thuế GTGT hàng tháng, đăng ký MST thuế TNCN, làm tờ khai thuế TNCN, làm tờ khai tạm tính quý trên phần mềm mã vạch hiện hành của Tổng cục thuế
 • Vào sổ sách kế toán theo quy trình hợp lý, khoa học
 • In sổ sách từ tổng hợp đến chi tiết, phiếu thu, phiếu chi, sắp xếp và lưu chứng từ kế toán.
 • Làm các bút toán cuối tháng, lên bảng CĐPS. Lên báo cáo tài chính năm
 • Được sử dụng các thiết bị văn phòng như: máy in, máy fax, máy phôtô, máy san,…
 • Mục đích của Công ty là sau thời gian thực tập tìm những người có tố chất tốt giữ lại công ty.
 • Đặc biệt các bạn nào chưa xin được dấu xác nhận thực tập trên báo cáo thực tập tốt nghiệp để nộp cho nhà trường thì công ty sẽ đóng dấu xác nhận giúp các bạn !
CHI PHÍ ĐÀO TẠO: 1.000.000 VNĐ

315x93xApplyButton_Light_Blue.png.pagespeed.ic.EuBWhwuCk-

dang-ky-ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

KINH NGHIỆM KẾ TOÁN CHO SINH VIÊN

Sai lầm kế toán thường mắc phải

August 28, 2014 / 0 Comments

Lưu ý cần thiết cho kế toán thuế

August 28, 2014 / 0 Comments

Kinh nghiệm làm kế toán thuế

August 28, 2014 / 0 Comments
Back to Top